انجمن ام اس مازندران

انجمن ام اس مازندران به عنوان شاخه ای از انجمن ام اس ایران میباشد كه خود جزئی از فدراسیون بین المللی ام اس است. انجمن با هدف اطلاع رسانی عمومی، حمایت و پشتیبانی، ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به بیماران استان به صورت مستقل و با همت والای گروهی از بیماران ام اس از اقشار مختلف، پزشكان و داوطلبان خیرخواه تأسیس گردید. انجمن به صورت رسمی از بهمن 1382  فعالیت خود را آغاز نمود و اكنون در ابتدای این راه دشوار قراردارد. لذا جهت ارائه خدمات بهینه در راستای اهداف خود درسطح استان نیازمند حمایت های معنوی، علمی و مادی شما عزیران درد آشنا میباشد.

 

ساختار تشكیلاتی انجمن ام اس مازندران

انجمن از مجمع عمومی، هیأت مدیره و بازرسان تشكیل شد است. پس از تشكیل مجمع عمومی و با اخذ رأی جهت كاندیداها، پنج نفر به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره و دو نفر علی البدل و دو بازرس انتخاب میگردند تا به مدت دو سال به ارائه خدمات داوطلبانه به نفع بیماران و به صورت رایگان بپاردازند. وظایف هیأت مدیره پیشبرد امور انجمن و وظیفه بازرسان نظارت بر صحت عملكرد اجرایی هیأت مدیره میباشد.

 

ساختار كاری انجمن ام اس مازندران

جهت تقسیم كار و مشخص بودن چارچوب فعالیتها انجمن به سه كمیته :

  • درمان و توانبخشی
  • آموزش و پژوهش
  • حمایتی و پشتیبانی

تقسیم شده كه هر كدام در راستای وظایف محوله فعالیت مینمایند و بسته به نیاز به زیر گروه های كناری تقسیم میشوند .

انجمن جهت جمع آوری كمک های نقدی خیرین مقیم داخل و خارج از كشور اقدام به افتتاح حسابهای ارزی و ریالی نموده كه به شرح ذیل است:

  • حساب ریالی : به شماره 0980301428003 بانک سپه فراگیر شعبه بلوار آزادی ساری
  • حساب ریالی : به شماره 903075201  بانک تجارت شعبه پهلوان توكلی ساری (میدان امام)
  • حساب ریالی : به شماره 2742155 بانک سپه شعبه بلوار آزادی ساری
  • حساب ریالی : به شماره 0210800135007 بانک صادرات شعبه فرهنگ ساری
  • حساب ارزی : به شماره 989089900  بانک تجارت شعبه فوق به كد سوئیفت BTEJIRTHSAR

به یاد داشته باشید كه انجمن، خانه همه بیماران ام اس استان میباشد. پس مارا از دیدار خانواده خودمان محروم نفرمایید.

(( چشم انتظار دیدار شما میمانیم ))