دیدار و جلسه مدیرعامل انجمن ام اس مازندران با جناب آقای غلامی - ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران - جهت بررسی و پیگیری مشکلات دارویی و درمانی و رفاهی بیماران.

این جلسه در تاریخ  28 شهریور 1402 برگزار شد.