دیدار صمیمانه با جناب آقای دکتر جلاهی - مدیر کل محترم بیمه سلامت استان مازندران - جهت عرض تبریک بابت انتصاب ایشان و همچنین همکاری و تعامل بیشتر در رابطه با مسائل و موضوعات مرتبط با انجمن ام اس مازندران در تاریخ 16 مرداد ماه 1402.