اخبار انجمن

دیدار با مدیر کل بهزیستی استان مازندران - 21 فروردین ماه 1401

دیدار با مدیر کل بهزیستی استان مازندران - 21 فروردین ماه 1401

دیدار با خانم دکتر بریمانی - مدیر کل بهزیستی استان مازندران - در تاریخ 21 فروردین ماه 1401

در این نشست ضمن ارائه گزارش از اهداف و خدمات انجمن ام...

يكشنبه, فروردين 21, 1401 - 19:50 مشاهده خبر
دیدار با وزیر محترام بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دیدار با وزیر محترام بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دیدار با جناب آقای دکتر عین الهی وزیر بهداشت و‌درمان و آموزش پزشکی

در این دیدار که با حضور جناب آقای دکتر صحراییان نایب رییس ، جناب آقای دکتر تقی...

دوشنبه, بهمن 25, 1400 - 18:21 مشاهده خبر
بازدید از ساختمان کلینیک ام اس بابت توسعه و بازسازی و تعمیر و نوسازی

بازدید از ساختمان کلینیک ام اس بابت توسعه و بازسازی و تعمیر و نوسازی

جلسه سید عسگری عمادی - مدیرعامل انجمن ام اس مازندران - با دکتر موسوی ریاست محترم بیمارستان بوعلی ساری و دکتر باغبانیان و حاجی طهماسب پورمدیرعامل...

دوشنبه, بهمن 4, 1400 - 11:56 مشاهده خبر
جذب منابع مالی از طریق خییرین برای انجمن ام اس مازندران

جذب منابع مالی از طریق خییرین برای انجمن ام اس مازندران

برگزاری جلسه در خصوص جذب منابع مالی از طریق خیرین و نیکوکاران برای توسعه و تجهیز کلینیک ام اس بیمارستان‌ بوعلی ساری (مازندران).

این جلسه در تاریخ...

يكشنبه, دى 19, 1400 - 14:34 مشاهده خبر
دیدار با مدیرکل محترم بیمه سلامت استان مازندران - 1 دی 1400

دیدار با مدیرکل محترم بیمه سلامت استان مازندران - 1 دی 1400

دیدار مدیرعامل انجمن ام اس مازندران - سید عسگری عمادی - با آقای دکتر میرزایی - مدیرکل محترم بیمه سلامت استان مازندران - جهت بررسی و پیگیری بعضی از...

چهارشنبه, دى 1, 1400 - 18:40 مشاهده خبر