دیدار صمیمی با آقای حاجی زارعی - نماینده محترم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، در این دیدار به مشکلات بیماران ام اس استان مازندران در خصوص  دارویی و درمانی و غیره اشاره شد.

از سوی ایشان این قول داده شد تا از طریق سازمانهای مربوطه مسائل و مشکلات بیماران پیگیری کنند.

برچسب‌ها