برگزاری جلسه بررسی مشکلات معلولین و پیگیری قانون حمایت از افراد دارای معلولیت

جلسه بررسی مشکلات معلولین و پیگیری قانون حمایت از افراد دارای معلولیت در دفتر جامعه معلولین استان مازندران با حضور آقای زارعی نماینده ساری در مجلس شورای و آقای دکتر نوبخت فرماندار ساری و آقای قلندری معاونت توانبخشی بهزیستی استان و مدیران عامل انجمن ام اس استان و انجمن ناشنوایان استان و انجمن معلولین استان و انجمن معلولین ضایعه نخاعی استان و انجمن اتیسم استان در تاریخ 16 تیرماه 1401 برگزار شد.


دیدار با فرماندار ساری در تاریخ 12 خرداد 1401

دیدار با آقای دکتر نوبخت - فرماندار محترم ساری - مرکز استان مازندران - به مناسبت روز جهانی ام اس در تاریخ 12 خرداد 1401.

در این دیدار از سوی سید عسگری عمادی - مدیرعامل انجمن ام اس مازندران - اهداف و خدمات انجمن ام اس مازندران به ایشان گزارش شد.حضور در جلسه هم اندیشی سازمانهای مردم نهاد در حوزه سلامت

حضور در جلسه هم اندیشی سازمانهای مردم نهاد در حوزه سلامت در تاریخ 19 اردیبهشت ماه 1401.

این جلسه که در دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران با حضور دکتر غلامی ریاست دانشگاه و دکتر رجبی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و دیگر مدیران دانشگاه و مدیران بیماران خاص برگزار شد.

در پایان جلسه از انجمن ام اس مازندران با اهدای لوح تقدیر قدردانی گردید.

حضور در جلسه هم اندیشی سازمانهای مردم نهاد در حوزه سلامت


دیدار با مدیر کل بهزیستی استان مازندران - 21 فروردین ماه 1401

دیدار با خانم دکتر بریمانی - مدیر کل بهزیستی استان مازندران - در تاریخ 21 فروردین ماه 1401

در این نشست ضمن ارائه گزارش از اهداف و خدمات انجمن ام اس مازندران به ایشان از سوی سید عسگری عمادی مدیر عامل انجمن ام اس مازندران، بر لزوم همکاری با موضوعات و مسائل مرتبط با جامعه هدف تاکید شد.


بازدید از ساختمان کلینیک ام اس بابت توسعه و بازسازی و تعمیر و نوسازی

جلسه سید عسگری عمادی - مدیرعامل انجمن ام اس مازندران - با دکتر موسوی ریاست محترم بیمارستان بوعلی ساری و دکتر باغبانیان و حاجی طهماسب پورمدیرعامل محترم مجمع خیرین سلامت استان مازندران و خییرین حوزه سلامت، و سپس بازدید از ساختمان کلینیک ام اس بابت توسعه و بازسازی و تعمیر و نوسازی آن ساختمان در تاریخ 3 بهمن 1400

بازدید از ساختمان کلینیک ام اس بابت توسعه و بازسازی و تعمیر و نوسازی


جذب منابع مالی از طریق خییرین برای انجمن ام اس مازندران

برگزاری جلسه در خصوص جذب منابع مالی از طریق خیرین و نیکوکاران برای توسعه و تجهیز کلینیک ام اس بیمارستان‌ بوعلی ساری (مازندران).

این جلسه در تاریخ 19 دی ماه 1400 و در دفتر اقای حاجی طهماسب - مدیر عامل محترام مجمع خیرین سلامت استان مازندران - و با حضور دکتر باغبانیان، دکتر گوهردهی و سید عسگری عمادی - مدیرعامل انجمن ام اس مازندران - برگزار شد.

جذب منابع مالی از طریق خییرین برای انجمن ام اس مازندران


دیدار با مدیرکل محترم بیمه سلامت استان مازندران - 1 دی 1400

دیدار مدیرعامل انجمن ام اس مازندران - سید عسگری عمادی - با آقای دکتر میرزایی - مدیرکل محترم بیمه سلامت استان مازندران - جهت بررسی و پیگیری بعضی از مسائل مربوطه و همکاری های دوجانبه فیمابین انجمن ام اس و بیمه سلامت استان در تاریخ 1 دی ماه 1400


جلسه هم اندیشی و پایش از انجمن حمایت از بیماران ام اس استان مازندران - 18 آبان 1400

در راستای اجرای طرح ارزیابی و رتبه بندی سازمان های مردم نهاد حوزه سلامت استان مازندران، جلسه هم اندیشی و پایش از انجمن حمایت از بیماران ام اس استان مازندران، با حضور حجت الاسلام اندرخورا رئیس اداره سازمان های مردم نهاد دانشگاه علوم پزشکی مازندران - سرکار خانم جوکار نماینده استانداری مازندران، سرکار خانم کاظمی کارشناس اداره سازمان مردم نهاد دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران و سید عسگری عمادی - مدیرعامل انجمن ام اس مازندران - در روز سه شنبه مورخ 1400/08/18 در محل انجمن برگزار گردید.‌‌


دیدار با شهردار ساری - 23 خرداد 1400

دیدار با آقای مهندس طالبی شهردار محترم  ساری در تاریخ 23 خرداد ماه 1400. در این جلسه پس از ارائه گزارشی از اهداف انجمن ام اس استان مازندران توسط مدیرعامل انجمن به ایشان، در موضوعاتی که به حوزه کاری شهرداری مرتبط بوده است، بحث و تبادل نظر شد.


صفحه‌ها

اشتراک در RSS - سید عسگری عمادی