برگزاری جلسه کمیته بیماران خاص استان در تاریخ 6 اسفند ماه 1397 در استانداری مازندران

حضور مدیرعامل انجمن ام اس استان مازندران - سید عسگری عمادی - در جلسه کمیته بیماران خاص استان که در تاریخ 6 اسفند ماه 1397 در استانداری مازندران برگزار شد. در این جلسه که مدیرکل فرهنگی و امور اجتماعی استانداری مازندران، مدیران دانشگاه علوم پزشکی استان و دیگر مدیران دستگاهای دولتی و بیمه ها و.... حضور داشتند، در خصوص مسائل و مشکلات دارویی - درمانی و معیشتی بیماران و نکات دیگر بحث و تبادل نظر شد.


حضور مدیر عامل انجمن ام اس مازندران در جلسه دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران در تاریخ 13 دی 1397

حضور مدیر عامل انجمن ام اس مازندران - سید عسگری عمادی - در جلسه دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران با حضور جناب آقای دکتر عابدینی و دکتر باغبانیان و مسئولین دانشگاه علوم پزشکی در تاریخ 13 دی ماه 1397 برای پیگیری مشکلات دارویی و درمانی بیماران انجمن.

تصاویر این جلسه در گالری تصاویر انجمن موجود است.


جلسه مدیرعامل انجمن ام اس مازندران با معاون و جانشین محترم رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران

جلسه مدیرعامل انجمن ام اس مازندران - سید عسگری عمادی - در دفتر انجمن ام اس مازندران با آقایان دکتر رنجبران - معاون و جانشین محترم رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران - و دکتر مصدری - مدیرمحترم مشارکت اجتماعی دانشگاه علوم‌پزشکی استان مازندران -  و دیگر کارشناسان علوم پزشکی استان در تاریخ 2 دی ماه 1397.

در این جلسه پس از ارائه گزارش از خدمات و اهداف انجمن ام اس مازندران از سوی مدیرعامل به ایشان، مسائل مختلف و مشکلات دارویی و درمانی و معیشتی بیماران مطرح شد و مقرر گردید پیگیری های لازم در خصوص موضوعات مطرح شده صورت پذیرد.


حضور مدیرعامل انجمن ام اس مازندران در جلسه دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران در تاریخ 6 شهریور 1397

حضور مدیرعامل انجمن ام اس مازندران (سید عسگری عمادی) در جلسه دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران و با حضور معاونت اجتماعی، مدیر دارو و مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران و دیگر مسئولین این دانشگاه جهت بررسی و پیگیری مشکلات دارویی و درمانی بیماران عزیز در تاریخ 6 شهریور ماه 1397

 


اشتراک در RSS - دانشگاه علوم پزشکی مازندران