انجمن ام اس مازندران به مناسبت روز جهانی ام اس مورخه 9 خرداد 1402 میزبان مسئولینی از جمله آقای دکتر خامه ور - معاونت توانبخشی بهزیستی استان مازندران، سرکار خانم دکتر سهرابی - معاونت مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران، جناب آقای دکتر یوسفی - نائب رئیس شورای شهر ساری، مهندس کواکبیان - نماینده خانه تشکلهای مردم نهاد استان و حاجی اندرخورا - رئیس اداره مشارکتهای مردمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران بود.

در این جلسه پس از ارائه گزارش از اهداف و خدمات انجمن ام اس مازندران به این عزیزان، در زمینه موضوعات و مسائل مرتبط بحث و تبادل نظر شده است.

 

 

جلسه با مسئولین دولتی در روز جهانی ام اس

جلسه با مسئولین دولتی در روز جهانی ام اس