دیدار صمیمانه با جناب آقای دکتر معافی - مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان مازندران - و آقای عمادی - معاون حمایت کمیته امداد استان - در تاریخ 21 خرداد 1402.

در این ملاقات ضمن ارائه گزارش از اهداف و خدمات  انجمن ام اس، در مسائل و موضوعات مرتبط بحث و تبادل نظر شده است.