دیدار مدیر عامل انجمن ام اس مازندران - سید عسگری عمادی - با جناب آقای نیکزاد - مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان مازندران - در تاریخ 28 آذر ماه 1397 .

در این نشست پس از ارائه گزارشی از خدمات و اهداف انجمن ام اس مازندران به ایشان مقرر گردید که با ایجاد تفاهم نامه، همکاری لازم با انجمن در زمینه اطلاع رسانی و آگاهی دادن به افراد، راجع به شناخت بیماری ام اس در مدارس و یا مراکز اموزشی مربوطه، با استفاده از متخصصین انجمن صورت گیرد و همچنین افرادی که خودشان بعنوان بیمار و یا فرزند بیمار در مدارس حضور دارند از تخفیف ویژه جهت پرداخت شهریه برخوردار گردند و همینطور از دیگر آن اداره کل نیز بهره مند شوند.