حضور مدیرعامل انجمن ام اس مازندران -سید عسگری عمادی- در جلسه همفکری، هم اندیشی و ارائه راهکارهای مناسب جهت مطالبات به حق معلولین از مدیران و مسئولان استانی و شهرستانی در روز 4 شنبه مورخ 22 خرداد 1399 در راستای تصویب قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که در تاریخ 1397/0122 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است.

در این جلسه که با حضور مسئولین محترم انجمنهای جامعه معلولان ، نابینایان و ناشنوایان، اوتیسم، ضایعات نخاعی و معلولان کم توان ذهنی استان مازندران برگزار شد، در نهایت مصوب گردید تا پیگیری عای لازم با دستگاها و نهادهای مرتبط به این قانون انجام شود.