کلاس آموزشی با سخنرانی دکتر چراغ مکانی متخصص مغز و اعصاب در بیمارستان امام خمینی با موضوع داروی خوراکی فینگولومید در تاریخ 92/8/9 برگزار شد.

تصاویر مربوطه در گالری عکس انجمن قرار گرفت.