اطلس جدید بیماری ام اس در سال 2020 توسط فدراسیون بین المللی ام اس منتشر گردیده است که گروه مطالعاتی مشترک انجمن ام اس مازندران و گروه بیماری های مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مازندران به عنوان تنها نماینده ایران در تدوین اطلس، تحلیل داده ها و تولید نقشه های همه گیری شناسی آن مرتبط با ایران در منطقه خاورمیانه نقش داشته اند. اطلاعات این اطلس در سیاستگذاری های کلان و برنامه ریزی های حوزه سلامت جهت بیماران ام اس در سطح جهان کاربرد دارد.

اعضاء گروه علمی:

  • دکتر رضا حبیبی ساروی (نایب رییس و مسئول کمیته آموزش و پژوهش)
  • دکتر سیدمحمد باغبانیان
  • دکتر محمود عابدینی
  • دکتر حامد چراغمکانی
  • فریبا قاسمی همدانی

لینک اطلس:
https://www.atlasofms.org/map/iran-islamic-republic-of/epidemiology/number-of-people-with-ms

لینک گروه های کشوری همکار تدوین اطلس:
https://www.atlasofms.org/collaborators-and-acknowledgements