• تشكيل پرونده 64 نفر بيمارجديد درسه ماهه چهارم سال 93 و ارسال پرونده آنان به خدمات درماني جهت ثبت نام كارت هوشمند
 • دادن معرفي نامه به 29 نفراز بيماران جهت دريافت و خاص شدن دفترچه خدمات درماني
 • معرفی 9 نفر از بیماران به بانکهای دولتی جهت دریافت وام
 • دادن مبلغ 4000000 ریال کمک جهیزیه ازدواج به دو بیمارام اس هریک به مبلغ 2000000 ریال
 • تشکیل جلسه هیئت مدیره در دی و بهمن 93
 • مکاتبه با چند سازمان دولتی و خصوصی و همچنین افراد خیر برای کمک مالی به انجمن
 • حضور مدیر عامل انجمن آقای عمادی در دومین همایش سالانه انجمنهای ام اس سراسر کشور در تاریخ 2 و 3 اسفند در هتل هویزه تهران با حضور دکتر صحرائیان
 • حضور مدیر عامل انجمن آقای عمادی در جلسه روز سه شنبه تاریخ 93/11/28 در استانداری با حضور انجمنهای بیماران خاص و مدیران ادارات دولتی و بیان مشکلات آنان یا حضور دکتر شادمان مدیرکل امور اجتماعی
 • مذاکره با آقای بابائی مدیر کل محترم اداره کار و تعاون و رفاه اجتماعی جهت امضای تفاهم نامه که در دست اقدام می باشد و بزودی عملیاتی خواهد شد.
 • ارسال نامه به مدیر کل بهزیستی استان در رابطه با کمک های حمایتی به بیماران هر شهر استان و در این رابطه لیستی با مشخصات کامل از هر شهر تهیه و به بهزیستی ارسال گردید.
 • همکاری و تعامل با اداره کل کمیته امداد استان مازندران و همچنین اداره کمیته امداد شهرستان ساری – بهشهر – نکا در جهت رفع مشکلات مالی و درمانی بیماران
 • مکاتبه با نمایندگان شهرستان ساری ( جناب آقای دکتر شجاعی و مهندس دامادی ) جهت بررسی مشکلات بیماران خاص ام اس از نظر دارو و درمان که آنها مکاتباتی با دکتر دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو داشتند.
 • کمک مالی به 67 نفر ازبیماران به مبلغ 66000000 ریال کارت هدیه بانک تجارت به مناسبت سال نو اهداء گردید.
 • توزیع بن کالا به مبلغ 5000000 ریال از طرف اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی به انجمن تحویل داده شدو بین بیماران نیازمند توزیع گردید.