• اطلاع رساني در سطح دانشگاهها – مدارس ودر كل جامعه استاني با روش هاي متنوع.
 • استخر رايگان يا نيم بهاء جهت استفاده بيماران در سطح استان مازندران .
 • تعامل و همكاري با توانبخشي بهزيستي استان مازندران در راستاي استفاده بيماران از خدمات فيزيوتراپي و گفتار درماني بصورت رايگان يا نيم بهاء‌ .
 • برگزاري همايش و گردهمائي و ارائه گزارش فعاليت و اطلاع رساني و معرفي انجمن .
 • برگزاري چند دوره نمايشگاه نقاشي با عناوين مختلف جهت حمايت و معرفي بيماران و انجمن .
 • بر گزاري ميهماني هاي خيرخواهانه با حضور بانوان خيردر آبان 84.
 • تهيه شش كتابچه اطلاع رساني مخصوص بيماران با موضوعات متنوع از عوارض ام اس .
 • آموزش تزريق صحيح داروهاي (سينووكس – ربيف – بتا فرون ) بصورت كارشناسي و رايگان كه قبلاً در مكان انجمن برگزار مي گرديد و از اواخر سال 86 در بيمارستان بوعلي سينا ساري به صورت رايگان.
 • برگزاري كلاس هاي گروه درماني ، مشاوره براي بيمار و خانواده ها بصورت حضوري و تلفني ،يوگا ،مشاوره اشتغال زايي بصورت رايگان در مكان انجمن .
 • تحت پوشش قراردادن تعدادي از بيماران جهت كمك مالي و غير مالي از انجمن و حضور مدير عامل در منازل تعدادي از بيماران در سطح استان مازندران جهت بررسي وضعيت معيشتي و روحي آنان .
 • عقد قرارداد با هلال احمر و بهزيستي مازندران جهت حمايت بيشتر از بيماران و اعضاء انجمن .
 • همكاري با پروژه هاي تحقيقاتي دانشگاهي در رابطه با ام اس از طريق اطلاعات موجود در انجمن .
 • اختصاص يك روز درهفته براي ويزيت بيماران در دفترانجمن توسط پزشك متخصص مغز واعصاب .
 • معرفي تعدادي از بيماران به بانكها،‌ كميته امدا د جهت دريافت وام .
 •  تهيه برنامه هاي خبري و مصاحبه تلويزيوني در سيماي سلامت- راديو و نشريات مختلف جهت معرفي انجمن و بيماري .
 • حضور در كنگره هاي بين المللي تهران و اصفهان جهت دريافت آخرين اطلاعات در رابطه با بيماري .
 • تشكيل پرونده براي بيماران جهت دريافت كارت هوشمند.
 • تماس با مسئولين دانشگاه علوم پزشكي مازندران در رابطه با كمبود داروي اينترفرونها در استان و هماهنگي با آن دانشگاه جهت اختصاص پايگاه توزيع دارو در غرب استان در راستاي كمك به بيماران .
 • برگزاري انتخابات دوره دوم هيئت مديره در مورخه 85/3/18 در باشگاه فرهنگيان ساري .
 • پيگيري مشكلات بيماران دركميته بيماريهاي خاص كه در استانداري با حضور سازمانهاي دولتي مسئول و انجمنهاي بيماريهاي خاص تشكيل مي شود .
 •  معرفي افراد معلول و نيازمند به بهزيستي براي تعيين درصد معلوليت و تشكيل پرونده جهت حمايت .
 • فعال نمودن حساب قرض الحسنه درانجمن جهت رفع نيازمندي بيماران
 • برگزاري همايش عصري با ام اس با حضور خانم دكتر زرين آزادي روانشناس ازآمريكا و جمعي از بيماران ام اس و بانوان خير شهرستان ساري در آذر 85.
 • برگزاري همايش علمي با همكاري شركت سيناژن در رابطه با اطلاعات دارو ي ايراني با دعوت از پزشكان متخصص مغزو اعصاب مازندران و گلستان در هتل بادله در تاريخ 85/10/7
 • برگزار ي تور تفريحي براي بيماران جهت تغيير روحيه آنان به قشم با حضور مديرعامل انجمن سال85
 • حضور مديرعامل انجمن خانم غلامرضائي در همايش سازمانهاي غير دولتي زنان كشورو عضويت انجمن ام اس مازندران در اين شبكه كه در اسفند ماه 85 به مدت 4 روز در مشهد برگزارگرديد.