اعلام روزجهاني ام اس در 6 خرداد ازسوي انجمن بين المللي MSIF:

 • و ارسال نامه از جانب انجمن ام اس مازندران جهت اطلاع رساني به مناسبت روز جهاني ام اس به ادارات بهزيستي استان ( جهت استفاده بيماران از فيزيوتراپي با تخفيف ويژه به مدت يك هفته
 • ارسال نامه به صداوسيما (و برگزاري ميز گردبا حضور رئيس هيئت مديره جناب دكتر عابديني و جناب دكتر حبيبي نائب رئيس انجمن در برنامه راز سلامت ) و تهيه گزارش از بيماران ام اس جهت پخش در برنامه راز سلامت وانجام مسابقه با طرح سوالي در رابطه با ام اس و دادن 3 جايزه به برندگان مسابقه كه به هريك از شركت كنندگان مبلغ 200000 ريال تعلق گرفته است.
  • بازديد مدير عامل انجمن آقاي غلامي به همراهي فرماندار نكاء‌ ، رئيس بهزيستي ، رئيس كميته امداد و رئيس شبكه بهداشت نكاء به منازل 6 نفر از بيماران نيازمند نكا در تاريخ 88/3/3 به مناسبت روز جهاني ام اس ،كه در اين بازديدها هريك از بيماران مشكلات خود را بازگو نمودند و به هر يك از بيماران از طرف انجمن مبلغ 300000 ريال و از طرف بهزيستي و كميته امداد به هر نفر 500000 ريال پرداخت گرديد . 
  • بازديد مدير عامل انجمن آقاي غلامي به همراه معاون درمان بهزيستي استان از 2 نفر از بيماران ساروي در تاريخ 88/3/4 به مناسبت روزجهاني ام اس كه در اين بازديد معاون درمان ضمن حل مشكلات بيماران قول مساعد دادند كه - مبلغ 20000000 ريال از طرف بهزستي استان به صورت بلاعوض به انجمن جهت كمك به بيماران تعلق گيرد:
   1. قول مساعد به يكي از بيماران در صورت تهيه زمين ، وام براي احداث مسكن
   2. اختصاص 200 وام قرض الحسنه از طريق معرفي انجمن به بهزيستي جهت دريافت
   3. حل نمودن مشكل وام اشتغال
   4. استفاده از كليه تجهيزات توانبخشي به صور ت رايگان براي بيماران تحت پوشش
  • بازديد مدير عامل انجمن آقاي غلامي به همراه مدير كل امداد استان و هيئت همراه در تاريخ 88/3/6 به مناسبت روز جهاني ام اس از منازل 4 نفر از بيماران ام اس تحت پوشش امداد كه در اين بازديد متعهد گرديدند :
   1. تهيه زمين براي يكي از بيماران ام اس از سوي يك فر خير و اختصاص 70000000 ريال از محل اعتبار مسكن شهري جهت احداث مسكن و 30000000 ريال از طرف انجمن ام اس و اختصاص 1000000 ريال كمك بلاعوض به ايشان
   2. رفع مشكل احداث مسكن يكي از بيماران ام اس از طريق وام مسكن روستائي كه پيگيري از سوي شاخه انجام پذيرد و از طريق وام مسكن روستائي مبلغ 10000000 ريال از اعتبار عمراني و 3000000 ريال كمك بلاعوض به نامبرده
   3. رفع مشكل يكي ازبيماران جهت تعميرات مغازه مساعدت عمراني از سوي شاخه انجام پذيرد و از سوي واحد خود كفائي در خصوص واگذاري طرح بررسي لازم انجام پذير د و طرح مناسبتي به نامبرده واگذار گردد. و مقرر گرديد مبلغ 3000000 ريال كمك بلاعوض به نامبرده صورت پذيرد. 
   4. رفع مشكل يكي ازبيماران ام اس در خصوص طرح خودكفايي تصويبي نامبرده پيگيري از سوي شاخه انجام پذيرد و مقرر گرديد مبلغ 3000000 ريال كمك بلاعوض به نامبرده پرداخت گردد.
  • دريافت بسته هاي مواد غذائي شامل ( رب ، روغن ، سويا ، ماكاروني ، قند ، حبوبات ، صابون ، چاي ، برنج ، تخم مرغ ) به مناسبت ماه مبارك رمضان به تعداد 5 نفر ازاداره اوقاف و به تعداد 4 نفر ازهلال احمر شهرستان ساري و آوردن 4 بسته مواد غذائي توسط جناب دكتر حبيبي نائب رئيس هيئت مديره و تهيه 27 بسته مواد غذائي شامل مواد غذائي بالا اهدائي از طرف انجمن ام اس براي بيماران جمعاً به تعداد 40 نفر
  • تشكيل جلسه هيئت مديره در تاريخ 88/5/7 و تصويب آئين نامه انتخابات
  • شركت يكي از اعضاي هيئت مديره سركار خانم ايوبي در پنجمين مجمع عمومي شبكه ارتباطي سازمانهاي غير دولتي زنان كه در تاريخ 88/7/28 به مدت سه روز در پيست بين المللي اسكي ايران ( آبعلي ) انجام گرديد.
  • اهداء ويلچر اهدائي به بيمار ام اس ساكن محمودآباد
  • 11- دريافت 41 برگه سهام عدالت از 61 نفر ثبت نام شده سهام عدالت كه دررابطه با عدم دريافت بقيه سهام طي تماسي كه با تهران بعمل آمده است سهام بقيه افراد از طريق ارگانهاي ثبت نام شده ديگر داده شده است .
  • برگزاري تور تفريحي براي بيماران ام اس به جزيره قشم جمعاً به تعداد 15 نفر از تاريخ 88/9/22 الي 88/9/27
  • شروع انجام كارتحقيقاتي در رابطه با تعيين بيان ژن MICB- MICA در بيماري مولتيپل اسكلروزيس به روش RT-PCR به منظور تعيين ژنهاي غير كلاسيك در سطح سلولهاي تك هسته اي خون محيطي بيماران توسط جناب دكتر ابراهيم زاده عضو هيئت علمي دانشگاه
  • به پايان رسيدن پايان نامه دكترا ي عمومي داروسازي توس يكي از دانشجويان با عنوان بررسي مقايسه اي ميزان پاسخدهي و بروز عوارض جانبي Rebif- Avonex- Betaferon- Cinnovex در بيماران MS استانهاي مازندران و كرمان كه از سال 86 تا سال 88در درمانگاه مغزو اعصاب بيمارستان بوعلي ساري بر روي بيماران ام اس انجام گرفته است
  • تهيه 350 عدد كارت پستال براي بيماران و مسئولين به مناسبت سال نو كه در اسفند 88تهيه گرديدو هزينه آن به مبلغ 1710000 ريال توسط جناب دكترعابديني پرداخت شده است.
  • دادن مبلغ 20340000 ريال به تعداد 55 نفر از بيماران نيازمند استاني هر يك به مبلغ 400000 ريال به همراه 15 عدد بن كالا 100000 ريالي و 5 سبد غذائي محتوي ( سويا – ماكاروني – آبليمو – شكلات _ رب – حبوبات – چاي ) كه از هلال احمر شهرستان ساري تهيه گرديدو در اسفند 1388 به مناسبت سال نو به بيماران داده شد.