• ارسال نامه به مركز اردوئي و گردشگري نمسا ء ، شهرداري ساري ، راهنمائي و رانندگي جهت صدور مجوز تردد جهت اردوي تفريحي براي بيماران ام اس كه با موافقت مركز در تاريخ 87/2/13 تعداد 50 نفر از بيماران به اردوي عباس آباد بهشهربه مدت يك روز با سلف سرويس كامل برده شدند كه جمع كل هزينه اردو مبلغ 270000 ريال گرديدد .
 •  تحت پوشش قرار گرفتن 2 نفر از بيماران توسط يك خير ماهيانه به مبلغ 400000 ريال از خرداد سال 87كه طي تماس تلفني جناب دكتر عابديني متخصص مغزو اعصاب انجام گرديد. در ضمن 3 نفرديگر  از بيماران در سالهاي قبل تحت پوشش اين فرد خير قرار گرفتند .
 • كمك هزينه ازدواج براي 4 نفر از فرزندان بيمار ام اس هر كدام به مبلغ 1600000 ريال .
 • كمك هزينه ازدواج به 2 نفر از بيماران ام اس هر كدام به مبلغ 1000000 ريال
 • برگزاري انتخابات هيئت مديره درروز پنج شنبه بعدازظهر ساعت 17 مورخه 7 شهريور 1387در سالن آموزش بيمارستان بوعلي سينا ساري تشكيل گرديد . تعداد 11 نفر اسامي خود را به عنوان كانديدا اعلام نمودند . و بعد از راي گيري تعداد 5 نفر به عنوان عضو رسمي هيئت مديره و 2 نفر به عنوان بازرس اصلي و علي البدل انتخاب شدند .
 • اسامي و تعداد آراء اعضاي هيئت مديره كه بعد از اولين جلسه هيئت مديره كه در مورخه 87/6/18 تشكيل گرديد به شرح ذيل مي باشد : (سمت هاي اعضاء هم مشخص شد.)
   
  آقاي دكترمحمود  عابديني
  79 راي
  رئيس هيئت مديره
  دكتررضا  حبيبي
  39 راي
  نائب رئيس هيئت مديره
  محمدرضا  غلامي
  71 راي
  مدير عامل
  خانم  مهين  ايوبي
  57 راي
  خزانه دار
  عطيه غلامرضائي
  40 راي
  عضو هيئت مديره
  آقاي هدايت فلاح نژاد
  23 راي
  بازرس اصلي
  دكتر علي يزدان پناه
  33 راي
  بازرس علي البدل

   

 • آغاز ثبت نام سهام عدالت از تاريخ 87/6/24 براي افرادي كه تابحال ثبت نام ننموده اند در دفتر انجمن خ رازي – ساختمان پاستور
 • پخش برنامه تلويزيوني به صورت نشست خبري به مناسبت روز ملي ام ا س با حضورجناب دكتر عابديني و مديرعامل انجمن در برنامه صداي خانواده و پخش گزارشاتي از بيماران در رابطه با بيماري و پخش برنامه اي به صورت راديويي.
 • حضور مديرعامل انجمن در جلساتي كه در دفتر دكتر رسولي مدير عامل موسسه خيريه طبرستان ( مادر ) جهت تدوين اساسنامه و شبكه بندي كردن NGO به شبكه بهداشتي ، اجتماعي ، فرهنگي كه تا بحال 7 جلسه هر هفته شنبه تشكيل گرديد كه انجمن ام اس مازندران جزء‌ گروه 6 نفره مي باشد كه هدف از اجراي آن اين است كه NGO ها در جهت كمك به دولت به صورت شورايي اداره شود.
 • هماهنگي با معاونت سلامت و روان كميته امداد استان در رابطه با وام اشتغال و درمان به كليه افراد تحت پوشش – پرداخت كامل هزينه درمان افراد تحت پوشش – اهداء وسايل كمك تواتبخشي مانند ( تشك مواج ، عصا ، تخت ، واكر )
 • برگزار جشن سيمرغ به مناسبت سي امين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي در سالن بانك ملي بابلسردر مورخه 87/11/18 از ساعت 9 الي 12 كه به ميزباني استانداري برگزار گرديد و انجمن هايي با مجوز استانداري در برگزاري اين جشن استانداري را ياري نمودند . انجمن ام اس مازندران به عنوان انجمن برتر در اين جشن شناخته شده است .
 • برگزاري برنامه جنگ شادي به مناسبت روز نيكوكاري در 14 اسفندسال 1387 با گروه صداي تهران و بازيگـر فيـلم حضـرت يوسف (آقاي مصطفي زماني )در استاديوم سيد رسول حسيني ساري با حضور مسئولين ، خيرين و بيماران ام اس و مردم
 • د ادن حواله بخاري گازي به 30 نفر در برنامه جنگ شادي توسط شركت مازند گاز( اسپانسر برنامه) و 10 دفترچه پس انداز توسط بانك اقتصاد نوين به حاضرين در جشن طي قرعه كشي انجام شده.