• حضور جناب پروفسورجك بكس رياست انجمن ام اس آمريكا به دعوت انجمن ام اس مازندران و پزشكان نورولوژيست درتاريخ 86/2/23 در سالن كنفرانس بيمارستان بوعلي سينا ساري جهت ارائه آخرين اطلاعات علمي در رابطه با ام اس
 • حضور مديرعامل انجمن به مناسبت روز پرستار در كنفرانس علمي پرستاران ام اس كشور با سخنراني پروفسور شريف از لندن در مورخه 86/3/2 -1لي 86/3/3 به دعوت شركت كمال دارو در تهران
 • استفاده از سالن بيمارستان امام ( ره ) در اولين پنجشنبه هر ماه جهت برگزاري كلاسهاي تخصصي با حضور بيماران و خانواده آنان
 • همكاري در تكميل فرمهاي مربوط به كميسيون تائيد دارو با دانشگاه علو م پزشكي استان
 • انجام كار تحقيقاتي تحت عنوان بررسي وضعيت اپيدميولوژيك بيماري ما لتيپل اسكلزوزيس در استان مازندران.كه توسط دكتر محمود عابديني متخصص مغزواعصاب و دكتر رضا حبيبي رئيس كميته آموزش و پژوهش انجمن ام اس مازندران با همكاري دانشگاه علوم پزشكي مازندران سا ل 1386 در انجمن انجام گرفته است.
 • ارسال اسامي 22 نفر از افراد نيازمند به فرمانداري جهت دريافت مواد غذايي به مناسبت ماه رمضان 1386 به بيماران كه از اين تعداد به 15 نفرسهميه داده شد .
 • حضور مدير عامل انجمن در همايش مقدماتي تعامل دولت و سازمان هاي مردم نهاد و ضرورت تدوين قانون كه در 86/6/1 در ساختمان وزارت كشور در تهران برگزار گرديد.
 • حضور در جشنواره بازارچه غذاهاي سنتي با حضور انجمنهاي خيريه از جمله انجمن ام اس كه از تاريخ 86/6/17 الي 86/6/20 در پارك آفتاب شهرستان ساري برگزار گرديد و ضمن فروش غذا هاي سنتي از محل صندوق جمع آوري كمك مالي از آن بازارچه به مبلغ 1720000 ريال جهت كمك به بيماران جمع آور گرديد.
 • معرفي تعداد 6 نفر از بيماران به هلال احمر ساري جهت دريافت مايحتاج ماه رمضان سال 1386
 • دريافت سهميه سوخت بنزين براي بيماران ام اس ساروي و يا خانواده هاي درجه اول آنان كه داراي اتومبيل مي باشند و دادن معرفي نامه به بيماران شهرستاني جهت مراحعه به فرمانداري شهرشان براي دريافت سهميه سوخت بنزين بيماران خاص ام اس سال 1386
 • دعوت ازخانم دكترآزادي روانشناس از آمريكا جهت سخنراني به مناسبت روزملي ام اس كه در تاريخ 86/8/14 در باشگاه فرهنگيان ساري با حضور تعداد زيادي از بيماران ام اس و خانواده هاي آنان برگزار گرديد .
 • تشكيل جلسه هيئت مديره مبني برتغيير مديرعامل انجمن ام اس كه بدين وسيله آقاي محمدرضا غلامي به جانشيني خانم عطيه غلامرضائي انتخاب گرديدند.سال 1386
 • دعوت از دكتر سيد حمزه حسيني روانپزشك با هماهنگي جناب دكتر عابديني جهت سخنراني در سالن كنفرانس بيمارستان امام با حضور بيماران ام اس كه درتاريخ 86/10/6 برگزار گرديد
 • برگزاري سمينار بزرگ رازهاي طلائي موفقيت در معماري سرنوشت با حضور استاد حميدرضا محتشمي دكتراي روانشناسي از تهران و مدرس اولين با شگاه خنده در ايران در سالن هلال احمر ساري با حضور بيماران ام اس ، مسئولين و مردم در تاريخ 86/10/7
 • حضور آقاي غلامي مدير عامل انجمن ام اس مازندران در ستاد حوادث غير مترقبه استانداري در تاريخ 86/10/22 در رابطه با درخواست وسائل گرمايشي براي بيماران ام اس كه به علت قطع گاز مازندران انجام شد و استانداري مجوز 100 عدد چراغ والور را براي دريافت به هلال احمر استان صادر نموده است . كه انجمن بعد از دريافت والورها آن را بين بيماران نيازمند استان به تعداد 100 نفر اهداء نموده است
 • ارسال دو طرح تحقيقاتي (ارسال تحقيق بررسي وضعيت اپيدميولوژيك بيماري مالتيپل اسكلروزيس دراستان مازندران كه توسط جناب دكتر عابديني و جناب دكتر حبيبي رئيس كميته آموزش و پژوهش انجمن ام اس مازندران با همكاري معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران و * مقايسه تاثير ماساژ با منتول حاوي اسانس نعنا فلفلي با روغن بادام شيرين بر درد بيماران مبتلا به ام اس در شهرساري كه توسط دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري انجام گرفته است و* ارسال سي دي همايش پرفسور جك بكس رئيس انجمن ام اس آمريكا با حضور پزشكان متخصص مغز و اعصاب ، در بيمارستان بوعلي سينا ساري و سي دي آموزشي سمينار شركت سيناژن كه به دعوت انجمن ام اس مازندران با حضور پزشكان متخصص مغزو اعصاب در ساري تشكيل گرديد به جشنواره رازي .
 • به ثبت رسيدن تحقيق جناب دكتر حبيبي رئيس كميته آموزش و پژوهش انجمن ام اس مازندران در رابطه با مطالعه اپيدميولوژيك بيماري ام اس از معاونت پژوهشي دانشگاه علو م پزشكي مازندران به شماره ثبت 214-86
 • معرفي 6 نفر از بيماران در اسفند 86 به هلال احمر شهرستان براي دريافت كمك هزينه داروئي به مبلغ 2150000 ريال
 • ارسال نامه به معاونت امور اجتماعي استانداري و معاونت غذا و دارو دانشگاه علو م پزشكي مازندران در رابطه با افزايش قيمت آمپول ربيف و آوونكس و اعلام نگراني و دغدغه هاي بيماران
 • بازديد مدير عامل انجمن و خانم ايوبي از اعضاء‌ هيئت مديره قبل از ايام عيد در اسفند 86 جهت ملاقات با تعدادي از بيماران در ساري و بابل و بردن مايحتاج مواد غذائي براي آنان .
 • به ثبت رسيدن تحقيق سركار خانم زهره ترقي مربي گروه داخلي ، دانشگده پرستاري و مامائي ، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران ، ساري ، ايران و همكاران در رابطه با كيفيت زندگي بيماران عضو انجمن ام اس مازندران كه در سال 85 با همكاري تعدادي از پزشكان نورولوژيست و انجمن ام اس مازندران برگزار گرديد و در فصلنامه پرستاري ايران دوره بيستم شماره 50تابستان 1386 به چاپ رسيده است .