• تشكيل پرونده 55 بيمارجديد درسه ماهه سوم سا ل 92 و ارسال پرونده آنان به خدمات درماني جهت ثبت نام كارت هوشمند
 • پرداخت كمك مالي به 18 نفر از بیماران به مبلغ 9500000 ريال به بيماران در سه ماهه سوم سال 92
 • شروع کار تحقیقاتی توسط دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی در رابطه با مقایسه رویدادهای استرس زای زندگی و افکار خودکشی در افراد ام اس و عادی
 • شروع کار تحقیقاتی توسط دانشجوی روانشناسی عمومی در رابطه با بررسی سلامت روانی – تاب آوری و آسیب پذیری در بیماران ام اس
 • ارسال نامه به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی در رابطه با عدم بستری رایگان بیماران در بیمارستانهای دولتی مازندران جهت پبگیری
 • تشکیل کلاس آموزشی برای بیماران ام اس با سخنرانی خانم دکترپناهنده (دکترای روانشناسی در رابطه با موضوع کنترل مشکلات زندگی وسلامت روان) با حضور شرکت مرک سرنو بعنوان اسپانسر برنامه و توزیع کتابچه ها و توضیح دررابطه با بیماری ام اس توسط سرکار خانم دکتر منصوری و خانم قدس از شرکت کمال دارو.
 • شروع کار تحقیقاتی توسط دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی با عنوان اثر بخشی رویکرد شناختی –وجودی بر ناامیدی و جهت گیری زندگی افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
 • شرکت مدیر عامل انجمن خانم ایوبی در کنگره بین المللی ام اس و اولین کنگره بین المللی دویک در اصفهان در تاریخ 92/8/1 الی 92/8/3 با حضور شرکت های دارویی و انجمن های سراسر ایران و دادن آمار بیماران ام اس در مازندران و همچنین عملکر د شش ماهه اول سال 92
 • شروع کار تحقیقاتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی در رابطه با اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیکی به شیوه گروهی بر افسردگی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان زنان مبتلا به ام اس
 • شروع کار تحقیقاتی توسط دانشجوی رشته علوم اجتماعی –پژو هشگری مقطع کارشناسی با موضوع رابطه بین بیماری ام اس و تاثیر آن بر خانواده در شهر آمل در استان مازندران در سال 92
 • تشکیل کلاس آموزشی برای بیماران ام اس در سالن کنفرانس بیمارستان امام ساری با سخنرانی جناب دکتر چراغ مکانی متخصص مغز و اعصاب در رابطه با داروی خوراکی فینگلومید.
 • برگزاری کلاس آموزشی یوگا برای بانوان شهرستان ساری در باشگاه رز به صورت نیم بهاء
 • ارسال نامه به صدا و سیما جهت تشکیل کلاس آموزشی برای اطلاع رسانی برای کارکنان در رابطه با آشنائی آنان با بیماری ام اس و تشکیل کلاس در تاریخ 91/8/9 ساعت 9 الی 11:30 در صدا و سیما
 • شروع کار تحقیقاتی توسط دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی در رابطه با اثر بخشی افشای هیجانی مبتنی بر نوشتن بر استرس ، اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس تحت پو شش انجمن ام اس استان مازندران در سال 1392
 • شروع کار تحقیقاتی توسط دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی در رابطه با اثر بخشی افشای هیجانی مبتنی بر نوشتن بر استرس ، اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس تحت پو شش انجمن ام اس استان مازندران در سال 1392