• تشكيل پرونده 44 نفر بيمار جديد درسه ماهه دوم سال 94 و ارسال پرونده آنان به خدمات درماني جهت ثبت نام كارت هوشمند
  • کمک مالی به 6 نفر ازبیماران به مبلغ 4720000 ریال در سه ماهه دوم سال 94
  • دادن معرفي نامه به 22 نفراز بيماران جهت دريافت و خاص شدن دفترچه خدمات درماني
  • معرفی 26 نفر از بیماران به بانکهای دولتی جهت دریافت وام در سه ماهه دوم سال 94
  • حضور مدیر عامل انجمن در استانداری با حضور مدیران بانکهای دولتی و خصوصی – دانشگاه علوم پزشکی مازندران و بابل –مسئولان تامین اجتماعی و مدیرعامل انجمنهای بیماران خاص و غیره در رابطه با مشکلات وام و داروئی بیماران خاص در تاریخ 94/4/3 و تاریخ 94/5/12
  • شروع کار تحقیقاتی دانشجوی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد با عنوان بررسی اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیکی برخورد کارآمدی و باورهای غیر منطقی بیماران ام اس
  • شروع کار تحقیقاتی دانشجوی رشته روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد با عنوان اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر رضایت جنسی و ترس از مرگ بیماران مولتیپل اسکلروزیس (ام اس)
  • معرفی تعداد 10 نفر ازبیماران نیازمند به کمیته امداد جهت گرفتن سبد کالاماه رمضان ( شامل :رب – برنج –سویا – شامپو –نخود ولوبیا روغن -2بسته ماکارونی – خرما)
  • حضور جناب دکتر عابدینی و جناب عمادی در جلسه استانداری در تاریخ 94/4/16 که مسئولان دانشگاه و استانداری حضور داشتند در رابطه با کنگره بین المللی ام اس در آبان 94 در ساری
  • طی جلساتی که در استانداری که با حضور مدیران بانکها صورت گرفت در رابطه با تخصیص وام به انجمنهای بیماران خاص در نظر گرفته شد تعدادی وام قرض الحسنه و جعاله برای بیماران ام اس در طی سال تعلق گرفت .
  • نوشتن اسامی 50 نفر از بیماران ام اس جهت دریافت مجله پیام ام اس به صورت رایگان به درب منازل و فکس اسامی به دفتر مجله پیام ام اس تهران