• تشكيل پرونده 32 بيمارجديد درسه ماهه اول سا ل 92 و ارسال پرونده آنان به خدمات درماني جهت ثبت نام كارت هوشمند
 • دادن معرفي نامه به 8 نفراز بيماران جهت دريافت و خاص شدن دفترچه خدمات درماني
 • دادن معرفی نامه به تعدادی ازبیماران جهت تخفیف در هزینه برق- دندانپزشکی – معا فیت فرزند از سربازی- بستری شدن رایگان دربیمارستان
 • ملاقات مدیرعامل انجمن خانم ایوبی از یک بیمار بابلی و پرداخت مبلغ 2000000 ریال با بت هزینه های پزشکی
 • بردن تعدادی از بیماران ( 25 نفر ) به تور تفریحی تله کابین نمک آبرود روز جمعه 92/2/6
 • دادن معرفی نامه به 6نفر از بیماران جهت دریافت وام از بانکها
 • انجام کار حسابرسی هزینه ها و درآمدها دردفتر کل و روزنامه توسط بازرس انجمن و ارسال به استانداری
 • ارسال نامه به خانم جونیان مسئول انجمن خیریه آبشارعاطفه ها در رابطه بااسامی چند نفر از افراد نیازمند جهت تهیه جهیزیه دخترشان و یکنفر از بیماران جهت مساعدت در جهت تهیه گاز منزل
 • ارسال اس ام اس به بیماران ساروی در رابطه با عرق گیری بهار نارنج از طریق بهشت پنهان تپو رستان در پارک قائم روز پنج شنبه و جمعه 19 و 20 اردیبهشت جهت بازدید بیماران
 • ارسال اس ام اس به بیماران ساروی از طریق بهشت پنهان تپورستان به مناسبت میراث فرهنگی از تاریخ 25 الی 31 اردیبهشت در موزه کلبادی ساری جهت بازدید بیماران
 • تشکیل کلاس آموزشی با سخنرانی جناب دکترعمادی از اعضای هیئت مدیره انجمن دررابطه با مهارت های زندگی درتاریخ 92/2/26 با حضوربیماران ام اس درسالن کنفرانس بیمارستان اما م ساری
 • تماس با خدمات درمانی چالوس و تنکابن دررابطه با ثبت نام کارت هوشمند بیماران دردفاترخدماتی همان شهرها
 • حضور چند نفر از بیماران در انجمن جهت مصا حبه رادیوئی در برنامه راه زندگی جهت پخش در به مناسبت روز جهانی ام اس
 • ارسال نامه به شهرداری ساری وموافقت شهرداری با نصب 4 استند و تابلوهای دیواری در سطح شهر به مناسبت روز جهانی ام اس
 • ارسال نامه به صدا و سیمای مرکز مازندران جهت زیر نویسی در تلویزیون به مناسبت روز جهانی ام اس
 • ارسال نامه برای جناب دکتر صالح طبری مدیر کل بیمه خدمات درمانی در رابطه با گرانی داروی بتافرون
 • حضورجناب دکتر عابدینی و دکتر پنبه چی در برنامه زنده تلویزیونی راز سلامت به منا سبت رو ز جهانی ام اس در رابطه با تازه های ام اس در تاریخ 92/3/4
 • تهیه گزارش از باشگاه خبرنگاران جوان در انجمن و تهیه گزارش از تعدادی از بیماران جهت پخش در رادیو و تلویزیون به منا سبت روز جهانی ام اس
 • پخش زنده مصاحبه رادیویی جناب دکتر عابدینی روز چهارشنبه 92/3/7 در برنامه را ه زندگی به مناسبت روز جهانی ام اس
 • ارسال نامه به بانک صادرات و سپه و تماس با بانک ملی جهت درخواست وام برای بیماران ام اس
 • مذاکره مدیرعامل انجمن با جناب دکتر خورشیدی مدیر کل دفتر اسناد پزشکی قائمشهر در رابطه با ثبت نام بیماران تامین اجتماعی جهت کارت هوشمند توسط خدمات درمانی – در طی این مذاکره مقررگردید که سونوگرافی – سی تی اسکن –فیزیوتراپی در بیمارستان ولیعصر قائمشهر رایگان گردد و همچنین مقرر گردید که بیماران آزمایشات و جراحی و هزینه داروها را با مراجعه به دفتر اسناد پزشکی با ارائه فاکتور دریافت نمایند.
 • چاپ 5000تراکت تبلیغاتی به مناسبت روز جهانی ام اس و پخش تعدادی از آن درسطح شهر جهت آشنائی مردم با بیماری و ارسال تعدادی از تراکت ها به بیمارستان طالقانی چالوس و بیمارستان شهید رجائی تنکابن و بیمارستان امیر کلا بابل جهت آشنائی مردم و بیماران با ام اس
 • مذاکره مدیرعامل انجمن با جناب دکتر خورشیدی مدیر کل دفتر اسناد پزشکی قائمشهر در رابطه با ثبت نام بیماران تامین اجتماعی جهت کارت هوشمند توسط خدمات درمانی – در طی این مذاکره مقررگردید که سونوگرافی – سی تی اسکن –فیزیوتراپی در بیمارستان ولیعصر قائمشهر رایگان گردد و همچنین مقرر گردید که بیماران آزمایشات و جراحی و هزینه داروها را با مراجعه به دفتر اسناد پزشکی با ارائه فاکتور دریافت نمایند.
 • چاپ 5000تراکت تبلیغاتی به مناسبت روز جهانی ام اس و پخش تعدادی از آن درسطح شهر جهت آشنائی مردم با بیماری و ارسال تعدادی از تراکت ها به بیمارستان طالقانی چالوس و بیمارستان شهید رجائی تنکابن و بیمارستان امیر کلا بابل جهت آشنائی مردم و بیماران با ام اس
 • بردن تعدادی از بیماران ام اس با تورگردشگری بهشت پنهان به مناطق دیدنی آب گرم لاویج در تاریخ 92/3/23