برگزاری نشست صمیمی و خصوصی با آقای فلاح معاونت محترم بیمه تامین اجتماعی استان مازندران در تاریخ 4 تیرماه 1397 که در این نشست در خصوص مشکلات بیمه ایی بیماران بحث و تبادل نظر شد.