کارآزمايي باليني اوليه نشان مي دهد که امکان کاهش پاسخهاي ايمني در افراد مبتلا به ام اس با استفاده از سلولهاي خوني تغيير يافته خود آنها وجود دارد.

برای مشاهده جزئیات بیشتر به این آدرس مراجعه کنید.

برچسب‌ها