به مناسبت روز جهانی ام اس بنرهایی در سطح شهر ساری نصب شد. همچنین سید عسگری عمادی - مدیرعامل انجمن ام اس مازندران - مصاحبه ای با خبرگزاری صدا و سیما انجام دادند. در این گفنگو در خصوص تاریخچه انجمن، اقدامات انجام شده برای بیماران از سوی انجمن، مشکلات انجمن و همچنین بیماران صحبت کردند.

بنر روز جهانی ام اس

عسگری عمادی - مدیرعامل انجمن ام اس مازندران

عسگری عمادی - مدیرعامل انجمن ام اس مازندران

عسگری عمادی - مدیرعامل انجمن ام اس مازندران