دیدار با جناب آقای دکتر عین الهی وزیر بهداشت و‌درمان و آموزش پزشکی

در این دیدار که با حضور جناب آقای دکتر صحراییان نایب رییس ، جناب آقای دکتر تقی پورنماینده محترم مجلس  شورای اسلامی، جناب آقای قمی از اعضای هیات مدیره و‌ جناب آقای هوشمند مدیرعامل انجمن ام اس ایران و سرکار خانم هاشمی معاون مددکاری انجمن صورت گرفت ضمن تشکر از حمایتهای بی دریغ ایشان از بیماران خاص، مشکلات دارویی بیماران ام اس مطرح و‌در جهت حل آنها بحث و تبادل نظر  ومقررگرید پیگیری های  لازم ازسوی سازمان غذا ودارو وسازمانهای بیمه گر به عمل آید.