دیدار با آقای دکتر نوبخت - فرماندار محترم ساری - مرکز استان مازندران - به مناسبت روز جهانی ام اس در تاریخ 12 خرداد 1401.

در این دیدار از سوی سید عسگری عمادی - مدیرعامل انجمن ام اس مازندران - اهداف و خدمات انجمن ام اس مازندران به ایشان گزارش شد.