جلسه مدیرعامل انجمن ام اس مازندران - سید عسگری عمادی - در دفتر انجمن ام اس مازندران با آقایان دکتر رنجبران - معاون و جانشین محترم رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران - و دکتر مصدری - مدیرمحترم مشارکت اجتماعی دانشگاه علوم‌پزشکی استان مازندران -  و دیگر کارشناسان علوم پزشکی استان در تاریخ 2 دی ماه 1397.

در این جلسه پس از ارائه گزارش از خدمات و اهداف انجمن ام اس مازندران از سوی مدیرعامل به ایشان، مسائل مختلف و مشکلات دارویی و درمانی و معیشتی بیماران مطرح شد و مقرر گردید پیگیری های لازم در خصوص موضوعات مطرح شده صورت پذیرد.