30 ام ماه می میلادی ( نهم خرداد ) به مناسبت روز جهانی ام اس

حضور

  • سرکار خانم دکتر بریمانی - مدیرکل بهزیستی استان مازندران -
  • به همراه آقای قلندری - معاونت توانبخشی بهزیستی استان -
  • سرکار خانم سهرابی - معاون مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران -
  • مهندس کواکبیان - نماینده خانه تشکلهای مردم نهاد استان -
  • حاجی اندرخورا - رئیس اداره مردم نهاد دانشگاه علوم پزشکی استان -
  • و مهندس کاظمی - رئیس اداره خییرین دانشگاه علوم پزشکی -
  • در دفتر انجمن ام اس استان مازندران

در این جلسه پس از ارائه گزارش از اهداف و خدمات انجمن از سوی آقای عسگری عمادی - مدیرعامل انجمن ام اس مازندران - در خصوص مشکلات و موضوعات مختلف در این حوزه گفتگو و تبادل نظر شده و در پایان قول همکاری بیشتری با انجمن ام اس از طرف مسئولین حاضر داده شده است.

جلسه در دفتر انجمن به مناسبت روز جهانی ام اس

جلسه در دفتر انجمن به مناسبت روز جهانی ام اس

جلسه در دفتر انجمن به مناسبت روز جهانی ام اس

جلسه در دفتر انجمن به مناسبت روز جهانی ام اس

جلسه در دفتر انجمن به مناسبت روز جهانی ام اس

جلسه در دفتر انجمن به مناسبت روز جهانی ام اس

جلسه در دفتر انجمن به مناسبت روز جهانی ام اس

جلسه در دفتر انجمن به مناسبت روز جهانی ام اس

جلسه در دفتر انجمن به مناسبت روز جهانی ام اس