برگزاری جلسه در خصوص جذب منابع مالی از طریق خیرین و نیکوکاران برای توسعه و تجهیز کلینیک ام اس بیمارستان‌ بوعلی ساری (مازندران).

این جلسه در تاریخ 19 دی ماه 1400 و در دفتر اقای حاجی طهماسب - مدیر عامل محترام مجمع خیرین سلامت استان مازندران - و با حضور دکتر باغبانیان، دکتر گوهردهی و سید عسگری عمادی - مدیرعامل انجمن ام اس مازندران - برگزار شد.

جذب منابع مالی از طریق خییرین برای انجمن ام اس مازندران

جذب منابع مالی از طریق خییرین برای انجمن ام اس مازندران

جذب منابع مالی از طریق خییرین برای انجمن ام اس مازندران

جذب منابع مالی از طریق خییرین برای انجمن ام اس مازندران