مراسم مجمع عمومی انتخابات هیأت مدیره و بازرس انجمن ام اس مازندران در تاریخ 17 مرداد ماه 1398 - ساعت 17:00 در محل سالن اجتماعات هلال احمر استان مازندران و با حضور نماینده محترم استانداری مازندران - نماینده محترم دانشگاه علوم پزشکی مازندران و همچنین نماینده محترم سازمانهای مردم نهاد استان مازندران برگزار شد.

پس از شمارش آراء، افراد زیر به ترتیب رای انتخاب شدند.

کل رای مأخوذه: 73 رای

  1. سید عسگری عمادی ترکامی: 55 رأی
  2. دکتر محمود عابدینی: 46 رأی
  3. دکتر رضا حبیبی ساروی: 38 رأی
  4. مهین ایوبی: 34 رأی
  5. مهدی گنجیان: 29 رأی
  6. نرگس نجاتی: 28 رأی
  7. دکتر زهرا نظری تلوکی: 25 رأی

ضمناً خانم لیلا بابایی با 32 رأی به عنوان بازرس انتخاب شدند.