مراسم رسمی آیین آغاز عملیات ساخت کلینیک تخصصی ام اس استان مازندران در بیمارستان بوعلی ساری در تاریخ 11 خردادماه 1401 با حضور دکتر اسدی - معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دکتر صیادیان - مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی، دکتر موسوی - ریاست بیمارستان بوعلی ساری، دکتر باغبانیان و حاجی طهماسب پور مدیرعامل محترم مجمع خیرین سلامت استان و خییرین حوزه سلامت برگزار شد.

امیدواریم هرچه زودتر این کلینیک افتتاح شود تا بیماران از خدمات آن بهره مند گردند.

آغاز عملیات ساخت کلینیک تخصصی ام اس استان مازندران

آغاز عملیات ساخت کلینیک تخصصی ام اس استان مازندران

آغاز عملیات ساخت کلینیک تخصصی ام اس استان مازندران

آغاز عملیات ساخت کلینیک تخصصی ام اس استان مازندران

آغاز عملیات ساخت کلینیک تخصصی ام اس استان مازندران

آغاز عملیات ساخت کلینیک تخصصی ام اس استان مازندران

آغاز عملیات ساخت کلینیک تخصصی ام اس استان مازندران