کتابچه آموزشی جدید با موضوع تغییرات ایمنی وابسته به جنس و هورمون در مالتیپل اسکلروزیس

کتابچه آموزشی جدیدی با موضوع تغییرات ایمنی وابسته به جنس و هورمون در مالتیپل اسکلروزیس (مجله نورولوژی اسکاندیناوی 2015) در بخش کتابچه های آموزشی انجمن ام اس مازندران قرار گرفت.

اشتراک در RSS - کتابچه