کتابچه آموزشی جدید با موضوع تغییرات ایمنی وابسته به جنس و هورمون در مالتیپل اسکلروزیس

کتابچه آموزشی جدیدی با موضوع تغییرات ایمنی وابسته به جنس و هورمون در مالتیپل اسکلروزیس (مجله نورولوژی اسکاندیناوی 2015) در بخش کتابچه های آموزشی انجمن ام اس مازندران قرار گرفت.برگزاری سمینار ام اس در دانشکده مدیریت

همزمان با روز جهانی ام اس سمیناری تحت عنوان بیماری مالتیپل اسکلروزیس، دوشنبه 12 خرداد ماه در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی: همزمان با روز جهانی ام اس سمیناری تحت عنوان بیماری مالتیپل اسکلروزیس، دوشنبه 12 خرداد ماه به همت مرکز تحقیقات دانشجویی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، در سالن همایش دانشکده برگزار شد.

سخنران این سمینار دکتر حبیبی ساروی مسئول آموزش و پژوهش انجمن ام اس مازندران و عضو کمیته علمی انجمن ام اس آمریکا بود.


اشتراک در RSS - مالتیپل اسکلروزیس