نشست صمیمانه با معاونت محترم داوطلبان جمعیت هلال احمر استان مازندران

برگزاری جلسه و نشست صمیمانه مدیر عامل انجمن ام اس مازندران - سید عسگری عمادی - با جناب آقای دکتر لموکی - معاونت محترم داوطلبان جمعیت هلال احمر استان مازندران - در تاریخ 8 ماه 1397.

در این جلسه در خصوص همکاری بین انجمن ام اس استان مازندران و جمعیت هلال امر در زمینه های مختلف بحث و تبادل نظر صورت گرفت.


اشتراک در RSS - دکتر لموکی