آغاز عملیات ساخت کلینیک تخصصی ام اس استان مازندران

مراسم رسمی آیین آغاز عملیات ساخت کلینیک تخصصی ام اس استان مازندران در بیمارستان بوعلی ساری در تاریخ 11 خردادماه 1401 با حضور دکتر اسدی - معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دکتر صیادیان - مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی، دکتر موسوی - ریاست بیمارستان بوعلی ساری، دکتر باغبانیان و حاجی طهماسب پور مدیرعامل محترم مجمع خیرین سلامت استان و خییرین حوزه سلامت برگزار شد.

امیدواریم هرچه زودتر این کلینیک افتتاح شود تا بیماران از خدمات آن بهره مند گردند.


بازدید از ساختمان کلینیک ام اس بابت توسعه و بازسازی و تعمیر و نوسازی

جلسه سید عسگری عمادی - مدیرعامل انجمن ام اس مازندران - با دکتر موسوی ریاست محترم بیمارستان بوعلی ساری و دکتر باغبانیان و حاجی طهماسب پورمدیرعامل محترم مجمع خیرین سلامت استان مازندران و خییرین حوزه سلامت، و سپس بازدید از ساختمان کلینیک ام اس بابت توسعه و بازسازی و تعمیر و نوسازی آن ساختمان در تاریخ 3 بهمن 1400

بازدید از ساختمان کلینیک ام اس بابت توسعه و بازسازی و تعمیر و نوسازی


اشتراک در RSS - بیمارستان بوعلی ساری